ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Όλα τα στοιχεία της εταιρικής μας ταυτότητας πρέπει να αποπνέουν μία ενιαία εικόνα, κοινή αισθητική και να είναι αντιπροσωπευτικά της κουλτούρας και της φιλοσοφίας του brand.

Ξεκινάμε φυσικά με το κατάλληλο όνομα και συνεχίζουμε με το λογότυπο και τα κατάλληλα guide lines για την σωστή εφαρμογή του, κάρτες, καρτέλες, επιστολόχαρτα, παραστατικά, folders, εταιρικό αυτοκίνητο κ.λπ.