Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία και τη διαχείριση σελίδων στα Social Media.

Είμαστε εδώ με ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που πλαισιώνει το brand σου. Χαράσσουμε στρατηγική, κάνουμε έρευνα ανταγωνισμού, δημιουργούμε έξυπνο και ταιριαστό περιεχόμενο για να προσεγγίσουμε το κοινό που στοχεύουμε (video, photo, graphics). Δημιουργούμε επίκαιρα και engaging copies για τα posts, ενώ παράλληλα προσφέρουμε υποστήριξη απαντώντας σε ερωτήσεις και σχόλια αλληλεπιδρώντας με το κοινό μας, ώστε να χτίσουμε ισχυρές διαδικτυακές σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διαφημιστικές εκστρατείες στα Social Media με αφοσίωση στις ανάγκες και τους στόχους του συνεργάτη μας.